CV

Drs. A.F. (Anneke) Oele
Noorderhaven 19-6
9712 VG Groningen

06 - 241 38 098
artoele@xs4all.nl
geboren 28 augustus 1949, Geldrop

Werkervaring:

2009 - heden Kunstadvies ArtOele (www.artoele.nl)

2010 - 2012 Zakelijk Leider Ives Ensemble

2000 - 2009 Directeur Art Amsterdam - Amsterdam RAI

2001 - 2009 Jaarlijks organiseren Art Amsterdam, hetgeen onder andere inhoudt:

 • Opstellen van beleidsplannen;
 • Opstellen van begrotingen en maken van afrekeningen;
 • Vinden van sponsors;
 • Verkopen van standruimte aan galerien in binnen- en buitenland.
2000 - 2001 Product Manager, projectgroep kunstbeurzen

1993 - 2000 Galeriehoudster/eigenaar - Galerie Oele

 • Vinden en vertegenwoordigen van jonge veelbelovende kunstenaars:
 • Doorlopend tentoonstellingen organiseren en zorgen voor tentoonstellingen voor de kunstenaars op andere plekken;
 • Vinden van verzamelaars en deze binden aan de galerie via allerhande activiteiten;
 • Deelname aan beurzen;
 • Contact onderhouden met de Nederlandse galeriewereld.

1990 - 1993 Bedrijfsleidster tweede vestiging - Galerie Espace

 • Het oprichten en winstgevend maken van een tweede vestiging en daarmee zorgen voor continuiteit van de galerie;
 • Vinden van een goede ruimte in het centrum van Amsterdam en begeleiden van de verbouwing;
 • Vinden van geschikte jonge kunstenaars die goed pasten bij de al bestaande groep kunstenaars van galerie Espace;
 • Vinden van een groep nieuwe verzamelaars voor galerie Espace.

1983 - 1990 Conservator Hedendaagse kunst - Gemeentemuseum Arnhem

 • Verzamelen werken van hedendaagse kunst voor het Gemeentemuseum Arnhem;
 • Organiseren van 15 tentoonstellingen per jaar; Samenstellen catalogi voor die tentoonstellingen;
 • Opstellen en verdedigen van beleidsplannen m.b.t. het beleid voor hedendaagse kunst in het museum;
 • Begeleiden van werkgroepen van bijvoorbeeld de Rijksuniversiteit Groningen bij de samenstelling van delen van tentoonstellingen;
 • Schrijven en/of redigeren van catalogi.

1980 - 1982 Free-lance journaliste Kunstredactie Nieuwsblad van het Noorden
                    Voorzitter sectie beeldende kunst van de Provinciale Culturele Raad,
                    Provincie Groningen
                    Medewerker Centrum Beeldende Kunst Gemeente Groningen
1979 - 1982 Student-assistente bibliotheek Kunsthistorisch Instituut Groningen
1974 - 1978 Fractie-assistente gemeenteraadsfractie PvdA Gemeente Groningen
1972 - 1974 Notuliste Eerste Universiteitsraad Rijksuniversiteit Groningen
1969 - 1970 Docente typen en steno Instituut Schoevers, Arnhem

Nevenactiviteiten:

2005 - 2011 lid Amsterdamse Kunstraad

 • Deelnemen aan werkgroepen waarin gevraagd en ongevraagd advies wordt gegeven over zaken betreffende de culturele sector in Amsterdam

2009 - 2010 Associate Professor Fine Art ArtEZ Institute of the Arts
2009 - 2017 Bestuurslid Stichting Tobeen
2009 - 2017 Bestuurslid Stichting Kunst en Recreatiegebied Spaarnwoude
2017 - heden Lid keuringscommissie kunst na 1945 - PAN Amsterdam

Opleidingen:

1982 Kunstgeschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen, diploma
1969 Directiesecretaresse, Instituut Schoevers, Arnhem, diploma
1967 HBS-A, Rijkslyceum, Drachten, diploma

Kwaliteiten:

 • Creativiteit in het vinden van oplossingen bij geschillen;
 • Vinden van en overleggen met mogelijke financiŽle partners/sponsors;
 • Bijeenbrengen van verschillende belanghebbende partijen in een project;
 • Opereren zowel binnen het veld van een grote organisatie als binnen het creatieve veld van de kunstwereld;
 • Organiseren van of aanzetten tot nieuwe activiteiten om een evenement of organisatie in beweging en dynamisch te houden;
 • Enthousiasmeren van deelnemers aan een project.

 •